.

PTE academic test centre in Nagpur, India

Global Reach – Nagpur

Devi Prabha Pride, Plot 35, Flat 402
4th Flr, Shivaji Nagar, Cement Road
Nagpur
Maharashtra 440010
India

Directions:
Landmark: Shankar Nagar Square (2nd left from Shankar Nagar Square to Ram Nagar Square, Cement Road)
Landmark: Ram Nagar Square (1st Right from Ram Nagar Square to Shankar Nagar Square, Cement Road)